Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa II
Infrastruktura Ekonomiczna
Działanie 2.4 Schemat A

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „Marex” – Marek Michalik poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych.

Wartość projektu -                   69758,65 PLN
Kwota dofinansowania -         49332,29 PLN, w tym:
      Ze środków europejskich - 41932,45 PLN
      Ze środków krajowych -       7398,84 PLN


Tytuł projektu:

Udział w targach międzynarodowych i krajowych gwarantem wzrostu konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „MAREX” - Marek Michalik


Wartość projektu -                   118513,00 PLN
Kwota dofinansowania -         69551,92 PLN, w tym:
      Ze środków europejskich - 59119,13 PLN
      Ze środków krajowych -       10432,79 PLN

Dodatkowe informacje:
          www.rpo.lubelskie.pl
          www.lawp.lubelskie.pl
          tel.: 800 888 776
[ Zamknij ]